Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

BCG: Trzeba w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i GenAI [RAPORT]

Tomasz Jurczak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
BCG: Firmy nie wykorzystują potencjału AI i GenAI
BCG: Firmy nie wykorzystują potencjału AI i GenAI
Shutterstock

Najnowsze badanie Boston Consulting Group (BCG) wskazuje, że 66 proc.  liderów korporacyjnych na 50 rynkach jest niezadowolonych z postępów w AI i GenAI. Generatywna sztuczna inteligencja, zyskując popularność w 2023 roku, stoi teraz przed wyzwaniem przekształcenia początkowego entuzjazmu w realne wyniki.

GenAI zyskało ogromną popularność w 2023 roku i obiecywało zmienić sposób prowadzenia biznesu. Mimo dużego potencjału liderzy stoją przed wyzwaniem przekształcenia entuzjazmu w konkretne rezultaty. Zgodnie z raportem BCG, 66 proc. liderów jest niezdecydowanych lub niezadowolonych z dotychczasowych osiągnięć swoich organizacji w zakresie AI i GenAI. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia wymieniają:

- Brak talentów i umiejętności (62 proc.),

- Niejasną ścieżkę i priorytety inwestycyjne w AI i GenAI (47 proc.),

- Brak strategii dotyczącej odpowiedzialnego wykorzystania AI i GenAI (42 proc.).

Różnice Między Liderami a Pozostałymi w AI i GenAI

Badanie ujawnia, że firmy planujące duże inwestycje w AI i GenAI mają znacznie większe szanse na osiągnięcie oszczędności. Liderzy rynku inwestują w umiejętności swoich zespołów, ale tylko 6 proc. podnosi kwalifikacje na szeroką skalę.

Wykorzystanie GenAI do przekształcenia biznesu

Christoph Schweizer z BCG podkreślił, że nadszedł czas na przekształcenie obietnic GenAI w sukces biznesowy. Raport BCG AI Radar wskazuje na wzrost inwestycji w AI i GenAI w 2024 roku, z 71 proc. liderów planujących zwiększyć wydatki technologiczne.

Z kolei Sylvain Duranton z BCG X zauważył, że firmy na czele wdrażania GenAI mogą osiągnąć nawet miliard dolarów zysków. Raport BCG wskazuje na kluczowe cechy liderów rynku w AI i GenAI, takie jak inwestycje w produktywność, przychody, szkolenia oraz odpowiedzialne wykorzystanie AI (RAI).

Klucz do sukcesu: praktyczne wykorzystanie GenAI

Schweizer dodaje, że efektywne wykorzystanie GenAI może zwiększyć produktywność o 20 proc. i efektywność o 50 proc., tworząc długoterminową przewagę konkurencyjną. To czas dla firm, aby przejść od oczekiwania do działania w zakresie GenAI.

Raport BCG wskazuje, że „zwycięskie” firmy rozumieją trwały charakter GenAI i dostrzegają jego potencjał zarówno dla wzrostu produktywności, jak i przychodów.

Cechy wyróżniające liderów rynku:

Liderzy inwestują we wzrost produktywności i przychodów, systematycznie podnoszą kwalifikacje, budują świadome relacje partnerskie Jednocześnie liderzy nie są wystarczająco świadomi kosztów użytkowania GenAI. Jednak zaledwie 3 proc. wykonawców uznaje istniejące partnerstwa za priorytet przy wyborze rozwiązań AI. Liderzy wdrażają zasady odpowiedzialnego AI (RAI). Spośród firm, które w 2024 roku inwestują ponad 50 milionów dolarów w AI, ponad jedna czwarta (27 proc.) powierza odpowiedzialność za strategię RAI swojemu dyrektorowi generalnemu (w porównaniu z 14 proc. ogółem).

 BCG AI Radar: From Potential to Profit with GenAI

Raport bazuje na badaniu przeprowadzonym wśród 1406 liderów korporacyjnych z 50 rynków i 14 branż. 71 proc. badanych planuje zwiększyć inwestycje technologiczne w 2024 roku – to wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z 2023 rokiem. Co więcej, większość ankietowanych (85 proc.) planuje zwiększyć wydatki na AI i GenAI. Ponad połowa liderów (54 proc.) już teraz oczekuje, że AI przyniesie oszczędności w tym roku, głównie poprzez wzrost produktywności w obszarach operacyjnych, obsługi klienta i IT.