Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Aukcja 5G a System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne

Jakub Woźny
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sieć 5G
Sieć 5G
ShutterStock

Wątpliwości społeczne towarzyszące rozwojowi internetu mobilnego może rozwiać System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne, SI2PEM. Każdy za darmo może sprawdzić sytuację w dowolnym miejscu w Polsce. I przekonać się, że promieniowanie jest niskie

Zakończenie aukcji 5G to długo wyczekiwany krok w drodze do rozpowszechnienia w Polsce internetu mobilnego nowej generacji. Umożliwi zaspokojenie rosnących potrzeb użytkowników, zwiększenie dostępności internetu oraz przyspieszy rozwój usług cyfrowych.

Zgodnie z założeniami samej aukcji przedsiębiorcy będą musieli jednak przeprowadzić znaczące inwestycje w nową infrastrukturę. To z kolei może wpłynąć na zainteresowanie społeczeństwa mechanizmami badania promieniowania elektromagnetycznego („PEM”).

Można pokusić się o stwierdzenie, że hasło „Internet 5G” słyszał niemal każdy. Mało kto jednak posiada wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonuje ta technologia. Te dwie okoliczności wspólnie sprawiły, że szczególnie potrzebna jest teraz budowa świadomości oraz zaufania wśród obywateli, poprzez dostarczanie społeczeństwu rzetelnych informacji. Rolę taką pełni SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. Za jego pośrednictwem jest możliwy darmowy i stały wgląd w dane dotyczące promieniowania elektromagnetycznego w Polsce. System ten jest dostępny pod adresem si2pem.gov.pl.

Zaletą SI2PEM jest jego przejrzystość oraz przyjazny i intuicyjny sposób zaprezentowania danych. System umożliwia wyszukiwanie informacji o PEM z wykorzystaniem mapy oraz intuicyjnej kolorystyki oznaczeń natężenia promieniowania. Ma to znaczenie wręcz fundamentalne, ponieważ system musi być czytelny dla każdego. Same wartości dopuszczalnego promieniowania są bowiem określane w różnych jednostkach i mają różne wartości graniczne, w zależności od dodatkowych parametrów (częstotliwości). Dzięki SI2PEM każdy z nas może więc samodzielnie zweryfikować wyniki pomiarów PEM dla dowolnej lokalizacji, z dokładnością do interesujących nas pojedynczych numerów adresowych. Wskazuje on również miejsce usytuowania instalacji, które to promieniowanie wytwarzają. Informacja o instalacjach obejmuje m.in. dane dotyczące właściciela danej instalacji, a także daty i wyniki niezbędnych pomiarów i certyfikacji.

Wartościową funkcjonalnością SI2PEM jest też możliwość weryfikowania danych historycznych. Potwierdzają one wnioski, że niezależnie od podniesienia kilka lat temu limitów promieniowania dopuszczalnych przepisami prawa mierzone w każdym roku średnie wartości promieniowania nie tylko nie rosną, ale wręcz okresowo maleją. Wynika to w znacznej części z większego zagęszczania masztów, na których są sytuowane nadajniki. Dlaczego tak? Bo im bliżej siebie są one zlokalizowane, z tym mniejszą mocą muszą pracować, by pokryć cały obszar. Z opublikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska raportów wynika, że wartości pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej zasadniczo nie przekraczają w Polsce 7 V/m (voltów na metr), zaś zdecydowana większość z nich przyjmuje wartość poniżej 1 V/m. Jest to poziom znacznie niższy od norm dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów. Te wynoszą bowiem od 28 do 61 V/m. Niewątpliwie więc obecne, rzeczywiste wartości są znacząco poniżej dopuszczalnych norm.

Warto zaznaczyć, że SI2PEM jest oficjalnym źródłem informacji, wspieranym przez Ministerstwo Cyfryzacji. System funkcjonuje we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wszystkie te podmioty gwarantują wiarygodność danych znajdujących się w SI2PEM. Dane zamieszczone w systemie pochodzą z różnych źródeł, takich jak akredytowane laboratoria, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska czy też zgłoszenia dokonywane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Jest to również zaleta, ponieważ zwiększa to wiarygodność publikowanych informacji.

SI2PEM może odegrać znaczącą rolę nie tylko w kształtowaniu powszechnej świadomości co do technologii 5G, lecz także w procesie fizycznej rozbudowy tej sieci w zgodzie z nakazami inwestycyjnymi wynikającymi z rozstrzygniętej aukcji. Proces ten będzie mógł uzyskać odpowiedni stopień transparentności, pozwalający uniknąć szkodliwych przekroczeń norm. SI2PEM może być wykorzystywany zarówno przez organy w toku prowadzonych przez nie postępowań administracyjnych, jak i przez obywateli, którzy mogą samodzielnie kontrolować, czy istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania PEM na danym obszarze. System zapobiegania nadmiernej emisji fal elektromagnetycznych można więc uznać za wysoce skuteczny. Jest też pozytywnym przykładem działania administracji publicznej w zakresie promowania usług publicznych dostępnych w formie elektronicznej. Jest to też niewątpliwie pozytywna wiadomość z perspektywy rozwoju sieci 5G w Polsce.

Jakub Woźny specjalizuje się w prawie komunikacji elektronicznej. Jest m.in. członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji

Materiał partnerski z serwisu Cyfrowa Gospodarka