Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

UNIQA zwiększa zyski

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
uniqa
fot. materiały prasowe

Grupa UNIQA zamknęła I półrocze zyskiem operacyjnym w wysokości 215,9 mln euro. To wzrost o ponad 100 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku (91,4 mln euro). Ważną rolę w wynikach Grupy odgrywa Polska

Skonsolidowany zysk Grupy UNIQA wzrósł w I połowie 2023 r. o 97,2 proc. do 171,6 mln euro. Ubezpieczyciel odnotował też wzrost przypisu składki o 7,9 proc. rok do roku, do 3,7 mld euro, na co wpłynęły przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz zdrowotne.

– Kontynuacja bardzo dobrych wyników operacyjnych, zarówno w Austrii, jak i zwłaszcza na naszych rynkach zagranicznych, jest czynnikiem kluczowym. Wynik finansowy również kształtuje się powyżej oczekiwań. I chociaż umiarkowany rozwój szkód w pierwszej połowie 2023 r. odegrał pewną rolę, to widzimy, że liczba roszczeń wzrosła z powodu trudnych warunków pogodowych w letnich miesiącach, w lipcu i sierpniu – mówi Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group.

Jednocześnie wzrosły przychody z ubezpieczeń Grupy – w pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. o 10,7 proc. wobec pierwszej połowy 2022 r. i wyniosły 2,9 mld euro. Do wzrostu sprzedaży ubezpieczeń przyczyniły się wszystkie linie i segmenty biznesowe: ubezpieczenia majątkowe i osobowe wzrosły o 13,1 proc., zdrowotne o 6,5 proc., a na życie o 6,1 proc. rok do roku. Przychody z ubezpieczeń w Austrii zwiększyły się o 8,1 proc., a w spółkach międzynarodowych o 13,2 proc.

Wynik techniczny UNIQA za pierwsze półrocze wyniósł 267,7 mln euro wobec 298,7 mln euro w analogicznych okresie 2022 r. Dochody netto z inwestycji wzrosły zaś do 324,8 mln euro (–116,9 mln euro w pierwszym półroczu 2022), na co wpływ miały przede wszystkim znacznie niższe odpisy z tytułu utraty wartości. W rezultacie wynik finansowy wzrósł do 72,7 mln euro.

UNIQA to druga co do wielkości grupa ubezpieczeniowa w Austrii (ok. 21 proc. udziału w rynku) i jedna z wiodących na rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2022 r. zebrała 6,6 mld euro składki, z czego blisko 1 mld euro w Polsce. Rynek polski jest drugim co do wielkości w Grupie, po austriackim.

W minionym tygodniu w Warszawie odbyło się pierwsze w historii w Polsce i drugie poza Austrią spotkanie rady nadzorczej i zarządu Grupy UNIQA. Jak wskazują przedstawiciele polskiego oddziału Grupy, trzydniowe obrady w Warszawie to wyraz uznania dla efektów fuzji UNIQA i AXA na polskim rynku oraz osiągniętych wyników finansowych w 2022 r.

– To dla nas duże wyróżnienie, że właśnie w Warszawie mogliśmy gościć członków rady nadzorczej i zarządu całej naszej Grupy. Za nami trzy intensywne lata, w czasie których przeprowadziliśmy skutecznie fuzję polskich aktywów UNIQA i AXA, co potwierdzają m.in. bardzo dobre wyniki finansowe za 2022 r., oraz zbudowaliśmy nową kulturę organizacyjną. Fakt, że w tym roku Polska została wybrana na gospodarza spotkania, potwierdza zaangażowanie Grupy w regionie i na polskim rynku – mówi Marcin Nedwidek, prezes zarządu UNIQA w Polsce.

– Polska jest dla nas drugim co do wielkości rynkiem pod względem zebranej składki, a po przeprowadzonej z sukcesem fuzji UNIQA Polska awansowała do grona czołowych firm ubezpieczeniowych na rodzimym rynku. Cieszymy się, że dało to impuls do dalszego wzrostu biznesu, szczególnie w tak nieprzewidywalnych czasach. Rok 2022 był dla całej naszej grupy najlepszym w historii. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie m.in. doskonałe wyniki techniczne, które osiągnęliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej i na jej największym rynku w Polsce – podkreśla Andreas Brandstetter.

DP

Materiał partnerski z serwisu Cyfrowa Gospodarka