Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Sztuczna inteligencja może pomóc w walce ze zmianami klimatu

Tomasz Jurczak
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
sztuczna inteligencja, zmiany klimatu, emisje CO2, ekologia, technologie
Zdaniem autorów raportu, jeśli rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję mają osiągnąć szerokie zastosowanie, muszą być zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika.
Shutterstock

Unikalna zdolność sztucznej inteligencji do gromadzenia, uzupełniania i interpretowania dużych, złożonych zbiorów danych pozwoli skuteczniej radzić sobie z zagrożeniami klimatycznymi. Wiele firm chce inwestować m.in. w algorytmy SI zmniejszające emisje dwutlenku węgla, jednak nadal napotykają na poważne bariery - wynika z najnowszego raportu Boston Consulting Group i koalicji AI for the Planet Alliance.

Zmiany klimatyczne i dążenie do zerowej emisji

Zmiany klimatyczne będą miały znaczący wpływ na systemy środowiskowe, społeczne, polityczne i gospodarcze na całym świecie. Łagodzenie tego zjawiska wraz z przystosowaniem i odpornością ma zatem kluczowe znaczenie. Niezbędne będą wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., podobnie jak wysiłki na rzecz przygotowania się na konsekwencje zmian klimatycznych i zminimalizowania wynikających z nich szkód.

Jeszcze wszystko można zmienić

Naukowcy nie mają żadnych wątpliwości, że klimat na świecie ulega bezprecedensowym zmianom. Ostatni raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) informuje, że globalne ocieplenie coraz bardziej – często w sposób nieodwracalny – oddziałuje na strukturę opadów, oceany i wiatry we wszystkich regionach świata. Nawet wzrost temperatury o 2°C będzie miał już krytyczne skutki dla przyrody i ludzi. Wyższe temperatury i intensywniejsze zjawiska pogodowe obciążą też gospodarkę UE ogromnymi kosztami i utrudnią krajom produkcję żywności. Zdaniem naukowców, wciąż jeszcze można zmienić bieg zdarzeń. Pozostaje kwestia odpowiedniej polityki, racjonalnych działań i skutecznych narzędzi. Jednym z nich może być wykorzystanie sztucznej inteligencji.

AI ma kluczowe znaczenie, firmy chcą inwestować

Jak wynika z nowego raportu, opracowanego we współpracy z Boston Consulting Group (BCG) i BCG GAMMA działających w ramach koalicji AI for the Planet Alliance, 87 proc. liderów ds. klimatu i sztucznej inteligencji uważa, że ​​AI ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu. Ich zdaniem zastosowanie zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji do wyzwań klimatycznych stanowi istotny sposób na dokonanie znaczących zmian w tym obszarze.

Twórcy raportu przeprowadzili ankietę wśród 1000 dyrektorów posiadających uprawnienia decyzyjne w zakresie sztucznej inteligencji lub inicjatyw związanych ze zmianą klimatu. Wynika z niej, że 40 procent firm wyobraża sobie wykorzystanie sztucznej inteligencji na rzecz klimatu w ramach własnych działań. Niestety eksperci zauważają, że nadal istnieją istotne bariery dla szerokiego przyjęcia takich rozwiązań.

Wyzwania i przeszkody

Wśród największych przeszkód wskazują niewystarczającą wiedzę na temat sztucznej inteligencji (78 proc. ankietowanych) oraz ograniczoną dostępność rozwiązań AI (77 proc.). Nie bez znaczenia jest też brak zaufania do danych i analiz związanych ze sztuczną inteligencją. Problem ten jest szerszy, dlatego tak ważne jest rozwój Explainable AI, aby osoby zarządzające, jak i organizacje mogły zrozumieć działanie i efekty algorytmów sztucznej inteligencji.

Jak zauważył Hamid Maher, dyrektor zarządzający i partner w BCG i BCG GAMMA oraz współautor raportu, unikalna zdolność AI do gromadzenia, uzupełniania i interpretowania dużych, złożonych zestawów danych oznacza, że ​​może ona pomóc interesariuszom w przyjęciu bardziej świadomego i opartego na danych podejścia do zwalczania emisji dwutlenku węgla i radzenia sobie z zagrożeniami klimatycznymi. Niestety jego zdaniem większość istniejących rozwiązań klimatycznych związanych ze sztuczną inteligencją jest rozproszona, trudno dostępna i brakuje zasobów do skalowania. - Te niedociągnięcia muszą się zmienić – zauważył Maher.

AI i zmiany klimatu – jak to działa?

Jak sztuczna inteligencja może stać się potężnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi? Zdaniem autorów raportu światowi liderzy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do osiągania swoich celów na wiele sposobów. Jednym z nich jest pomiar, redukcja i usuwanie skutków emisji i gazów cieplarnianych (GHG) za pomocą rozwiązań z obszaru AI. Ponad 60 proc. liderów sektora publicznego i prywatnego dostrzega największą wartość biznesową dla swoich organizacji w ograniczaniu i pomiarach emisji. Według BCG stosowanie sztucznej inteligencji może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 5 proc. do 10 proc. lub od 2,6 do 5,3 gigaton CO2e, jeśli jest stosowana na całym świecie.

Niezwykle ważna jest też adaptacja do zmian klimatu, ponieważ zwiększa odporność na skutki zarówno długoterminowych trendów klimatycznych, jak i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jak wskazują eksperci z BCG, sztuczna inteligencja jest dobrze przystosowana do pomocy w prognozowaniu zagrożeń związanych z klimatem, czy to poprzez poprawę długoterminowych prognoz lokalnych zdarzeń, takich jak wzrost poziomu morza, czy przez unowocześnianie systemów wczesnego ostrzegania o ekstremalnych zjawiskach, takich jak huragany czy susze.Warto pamiętać, że sztuczną inteligencję można wykorzystywać też do wspierania działań badawczych i edukacyjnych w zakresie zmian klimatu, pomagając zainteresowanym stronom zrozumieć związane z nimi zagrożenia.

Rozwiązania AI? Muszą być skuteczne i przyjazne

Zdaniem autorów raportu, jeśli rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję mają osiągnąć szerokie zastosowanie, muszą być zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika. Niezależnie od tego, czy są opracowywane dla korporacji, rządów czy ogółu społeczeństwa. Muszą być łatwo dostępne, oferować użytkownikowi wymierne korzyści i zapewniać jasne informacje, które będą kierować jego działaniami.

Dlatego rozwiązania AI wymagają znaczącego wsparcia, w tym dostępu do inwestycji kapitałowych, decydentów i przeszkolonych praktyków. - Sama sztuczna inteligencja nie wystarczy. Jej skuteczność zależy to od woli decydentów do działania i wprowadzania niezbędnych zmian – częściowo wspieranych przez sztuczną inteligencję i inne nowe technologie – zauważył Damien Gromier, założyciel AI for the Planet i współautor raportu.