Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Innowacyjne legitymacje dla nauczycieli już od lipca 2024

Adrian Borek
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
kobieta, nauczycielka z laptopem, klasa, szkoła
ShutterStock

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek nowelizację rozporządzenie ministra edukacji wprowadzającą nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. Nowa legitymacja będzie miała format i wielkości karty kredytowej, będzie zabezpieczona przed fałszerstwem.

Nowelizacja przepisów dotycząca legitymacji nauczycielskiej

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Wynika ona z nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Charakterystyka i zabezpieczenia nowej legitymacji służbowej nauczyciela

W załączniku do nowelizacji został określony wzór legitymacji służbowej nauczyciela, wraz z opisem zabezpieczeń legitymacji przed fałszerstwem. Ważność legitymacji będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki.

Legitymacja - w kolorze turkusowym - ma mieć wymiary: 53,98 mm na 85,60 mm. Na jej awersie umieszczony zostanie napis w dwóch językach - polskim i angielski: "Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card", zdjęcie nauczyciela, jego imię i nazwisko, data wydania i numer. W prawym górnym rogu karty będzie umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis "Rzeczpospolita Polska. Republic of Poland", a w prawnym dolnym rogu znajdzie się symbol atomu, którego jądro ma kształt Polski, a na środku otwarta książka z lupą. Na rewersie będzie nazwa i adres siedziby pracodawcy. Pod nią będzie pięć miejsc na naklejki holograficzne. Ważność legitymacji będzie poświadczana co roku do 31 sierpnia.

Możliwości zastosowania technologii elektronicznej w nowych legitymacjach

W blankiecie legitymacji będzie można stosować, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczną warstwę bezstykową. "Dzięki zastosowaniu tej warstwy legitymacja będzie nie tylko dokumentem potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, lecz będzie mogła być szerzej wykorzystywana, ograniczając liczbę kart, jakimi posługują się nauczyciele, np. może stanowić jednocześnie kartę do biblioteki lub na stołówkę szkolną" - podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Przejściowy okres wprowadzania nowego wzoru legitymacji nauczycielskiej

Do dnia 12 lipca 2024 r. będzie jeszcze możliwość wydawania nauczycielom legitymacji według dotychczasowego wzoru. Od 13 lipca 2024 r. legitymacja będzie wydawana wyłącznie według wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu.

Legitymacje "starego" wzoru będą ważne do końca okresu, na który zostały wydane.

Data wejścia w życie nowelizacji

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli we wtorek. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ jann/